8:48 PM , 29

Trang nhất » Blog » 25 January 2015 - Blog

Gần Tết giá tỏi cô đơn lên tới 2 triệu đồng/kg

Chưa năm nào giá tỏi cô đơn ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tăng kỷ lục vào thời điểm cuối mùa như hiện nay với giá 2 triệu đồng/kg. Tỏi cô đơn (còn gọi là tỏi mồ côi) ở huyện đảo Lý Sơn vào thời điểm cuối mùa đang khan hiếm khiến giá tăng vọt lên 2 triệu đồng/kg, gấp 19 lần so với loại tỏi thông th...

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1489 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Tranh mua bưởi đỏ tiến vua 100.000 đồng/quả về cúng tết

Có màu đỏ tươi từ trong ra ngoài, mùi thơm hơn phật thủ, giống bưởi này đã từng là đồ tiến vua....

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1165 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông – kỳ 126: Giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất lúa Đông Xuân (phần 2)

Bạn nhà nông – kỳ 126: Giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất lúa Đông Xuân (phần 2)...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1200 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc cà phê mùa mưa - 27/04/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc cà phê mùa mưa - 27/04/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1152 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây có múi giai đoạn chuyển mùa - 04/05/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây có múi giai đoạn chuyển mùa - 04/05/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1184 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Kiểm soát nhện gié và sâu cuốn lá trên lúa vụ Hè Thu - 11/05/2014

Bạn nhà nông - Kiểm soát nhện gié và sâu cuốn lá trên lúa vụ Hè Thu - 11/05/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1312 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Giúp lúa có đồng to bông bự - 18/05/2014

Bạn nhà nông - Giúp lúa có đồng to bông bự - 18/05/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1280 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc vườn tiêu ra hoa để có mùa vụ bội thu - 25/05/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc vườn tiêu ra hoa để có mùa vụ bội thu - 25/05/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1251 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây tiêu qua những dịch hại và sâu bệnh - 02/06/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây tiêu qua những dịch hại và sâu bệnh - 02/06/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1166 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc lúa khỏi nấm bệnh và vi khuẩn trong mùa mưa - 09/06/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc lúa khỏi nấm bệnh và vi khuẩn trong mùa mưa - 09/06/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1267 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Quản lý cỏ dại mùa mưa - 16/06/2014

Bạn nhà nông - Quản lý cỏ dại mùa mưa - 16/06/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1181 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Giải pháp canh tác cây hồ tiêu - 23/06/2014

Bạn nhà nông - Giải pháp canh tác cây hồ tiêu - 23/06/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1192 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc, phòng trị bệnh rỉ sắt trên cây cà phê - 30/06/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc, phòng trị bệnh rỉ sắt trên cây cà phê - 30/06/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1272 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Giải pháp canh tác cây cà phê bền vững - 07/07/2014

Bạn nhà nông - Giải pháp canh tác cây cà phê bền vững - 07/07/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1296 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Phòng bệnh do vi khuẩn gây hại lúa - 28/07/2014

Bạn nhà nông - Phòng bệnh do vi khuẩn gây hại lúa - 28/07/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1378 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc vườn tiêu mùa mưa và giai đoạn đậu trái - 21/07/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc vườn tiêu mùa mưa và giai đoạn đậu trái - 21/07/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1180 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Giải pháp phòng trị nấm Phytoph-tora trên cây trồng - 04/08/2014

Bạn nhà nông - Giải pháp phòng trị nấm Phytoph-tora trên cây trồng - 04/08/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1242 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Những vấn đề lưu ý trong giai đoạn chăm sóc lúa từ đồng trổ đến chín - 11/08/2014

Bạn nhà nông - Những vấn đề lưu ý trong giai đoạn chăm sóc lúa từ đồng trổ đến chín - 11/08/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1186 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - 11/08/2014

Bạn nhà nông - 11/08/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1324 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây hồ tiêu mùa mưa - 25/08/2014

Bạn nhà nông - Chăm sóc cây hồ tiêu mùa mưa - 25/08/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1193 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - Phòng trừ đạo ôn, vi khuẩn và nấm bệnh sớm trên lúa vụ 3 - 29/09/2014

Bạn nhà nông - Phòng trừ đạo ôn, vi khuẩn và nấm bệnh sớm trên lúa vụ 3 - 29/09/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1333 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Bạn nhà nông - “Kỹ thuật sử dụng thuốc bệnh trên cây rau” - 06/10/2014

Bạn nhà nông - “Kỹ thuật sử dụng thuốc bệnh trên cây rau” - 06/10/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1233 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

“Phòng trị nấm Phitoptora gây hại trên cây trồng” - 13/10/2014

“Phòng trị nấm Phitoptora gây hại trên cây trồng” - 13/10/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1312 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây điều giai đoạn ra hoa đậu trái - 20/10/2014

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây điều giai đoạn ra hoa đậu trái - 20/10/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1307 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

“Dưỡng hạt và chăm sóc cà phê sau thu hoạch đạt hiệu quả” - 27/10/2014

“Dưỡng hạt và chăm sóc cà phê sau thu hoạch đạt hiệu quả” - 27/10/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1354 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

“Chăm sóc và dưỡng hạt hồ tiêu đạt hiệu quả cao” - 03/11/2014

“Chăm sóc và dưỡng hạt hồ tiêu đạt hiệu quả cao” - 03/11/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1379 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Chăm sóc hoa hồng đạt cành khỏe, hoa đẹp - 10/11/2014

Chăm sóc hoa hồng đạt cành khỏe, hoa đẹp - 10/11/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1289 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Kinh nghiệm bón phân cho cây tiêu khỏe - 17/11/2014

Kinh nghiệm bón phân cho cây tiêu khỏe - 17/11/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1207 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Quản lý nấm bệnh – Nâng cao năng suất và chất lượng rau ăn quả - 24/11/2014

Quản lý nấm bệnh – Nâng cao năng suất và chất lượng rau ăn quả - 24/11/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1193 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Chăm sóc rau màu chuẩn bị cho vụ Tết - 01/12/2014

Chăm sóc rau màu chuẩn bị cho vụ Tết - 01/12/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1345 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Phòng trừ nấm bệnh vi khuẩn trên lúa Đông Xuân - 08/12/2014

Phòng trừ nấm bệnh vi khuẩn trên lúa Đông Xuân - 08/12/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1386 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Kinh nghiệm chăm sóc dưa hấu Tết - 15/12/2014

Kinh nghiệm chăm sóc dưa hấu Tết - 15/12/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1271 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch - 22/12/2014

Kỹ thuật chăm sóc cà phê sau thu hoạch - 22/12/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1345 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Dinh dưỡng và chăm sóc cà phê trước khi thu hoạch - 29/12/2014

Dinh dưỡng và chăm sóc cà phê trước khi thu hoạch - 29/12/2014...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1384 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Quản lý nấm phytopthora gây bệnh mốc sương trên cây trồng - 05/01/2015

Quản lý nấm phytopthora gây bệnh mốc sương trên cây trồng - 05/01/2015...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1407 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Cải tạo đất và quản lý nước tưới vườn cà phê sau thu hoạch - 12/01/2015

Quản lý rệp sáp và mọt đục cành gây hại cà phê và tiêu trong mùa khô - 19/01/2015...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1153 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Quản lý rệp sáp và mọt đục cành gây hại cà phê và tiêu trong mùa khô - 19/01/2015

Quản lý rệp sáp và mọt đục cành gây hại cà phê và tiêu trong mùa khô - 19/01/2015...

Mục: Bạn Nhà Nông | Xem: 1195 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Thạc sĩ “Mía” .

Nhiều người ở huyện Trà Cú (Trà Vinh) quê anh cho rằng anh là con người “lãng lãng”. Bởi vì, từ khi trở về quê hương công tác anh thiếu thời gian xã giao, nhưng thừa thời giờ để độc thoại với những mô hình nghiên cứu thực nghiệm, về giống cây trồng mới. Nhưng cũng chính khí chất “lãng lãng” ấy đã bắ...

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1403 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Vườn đào gốc cổ rót tiền tỷ, thu bạc cắc ở Nhật Tân

Vườn hoa cảnh của ông Nguyễn Nhân Đạo (50 tuổi) rộng 10.000m2 ở tổ 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Nơi đây tập trung hàng trăm gốc đào thế lẫn đào gốc cổ cùng rất nhiều loại hoa đẹp. Ông chủ cho biết, đây vừa là 'thế giới giải trí' vừa là cơ ngơi kinh doanh gây dựng trong nhiều năm của gia...

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1189 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Thu tiền tỷ nhờ trồng ổi không hạt ở miền Tây

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Khương (34 tuổi, ấp Đông Bình, Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang) chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà chăm sóc vườn cây trái giúp cha mẹ. Sau 1 năm, kinh tế gia đình khấm khá hơn, anh đăng ký học lớp bổ túc văn hóa rồi về tiếp tục công việc ruộng vườn. Làm ruộng và trồng...

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1254 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Đặc sản "muống tiến vua"

Năm 2009, HTXNN Sen Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội) triển khai dự án bảo tồn giống gốc rau muống tiến vua với diện tích 2 ha. ......

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1316 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Nhiều giống hoa mới phục vụ Tết nguyên đán 2015

Chuẩn bị cho vụ hoa Tết Ất Mùi 2015, các nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc nhận được sự hỗ trợ kinh phí của các ngành, các cấp đã trồng thử nghiệm nhiều giống hoa mới chất lượng....

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1262 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Nghiên cứu bệnh phấn trắng trên cây cao su ở tỉnh Bình Phước, Đăk lắk và Quảng Trị

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, hiện cao su là mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau gạo)....

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1190 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Vựa cam sành hồi sinh nhờ VietGAP

Đã có thời cam sành Hà Giang (chủ yếu trồng ở huyện Bắc Quang) nổi tiếng khắp nước, nhờ đó người dân có thu nhập khá, nhưng do dịch bệnh triền miên, các vườn cam ở đây đã bị “tàn phá”... Nay bà con đã vực dậy các vườn cam nhờ áp dụng mô hình sản xuất VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt)....

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1236 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Để nông dân làm giàu từ hạt gạo

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2014 tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đều đạt khá do sản xuất gặp thuận lợi được mùa, được giá....

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1244 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng (Bổ sung lần 1)

Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng (Bổ sung lần 1)...

Mục: Thư viện Sách | Xem: 3378 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Sổ tay hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa...

Mục: Thư viện Sách | Xem: 4178 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Tìm hiểu về phương pháp khuyến nông có sự tham gia

Tìm hiểu về phương pháp khuyến nông có sự tham gia...

Mục: Thư viện Sách | Xem: 3094 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Quản lý dinh dưỡng trên ca cao

Quản lý dinh dưỡng trên ca cao...

Mục: Thư viện Sách | Xem: 3033 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Tài liệu tập huấn giảng viên ToT ca cao

Tài liệu tập huấn giảng viên ToT ca cao...

Mục: Thư viện Sách | Xem: 3447 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Quảng Ngãi: Hiệu quả từ Dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật đồng bộ trong sản xuất lúa gạo cho đồng bào dân tộc xã Ba Điền

Xã Ba Điền là xã vùng cao huyện Ba Tơ, nơi mà trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu, các khâu canh tác chủ yếu đều bằng thủ công, nhất là khâu làm đất nên kéo dài thời gian, khâu thu hoạch và sơ chế thóc còn lạc hậu, lúa sau khi thu hoạch về không hong phơi trước khi bảo quản làm ...

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1277 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Vú sữa tím Bắc Thảo hút hàng

Trái vú sữa tím Bắc Thảo được thị trường chấp nhận vì trái to so với các loại vú sữa khác (khoảng 3 trái/kg), màu tím rất đẹp, vỏ cứng, có thể chuyên chở xa không bị dập, thịt ngọt, dai, giòn, ít mủ, ít hột....

Mục: Làm Kinh Tế | Xem: 1242 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

Xử lý hạt giống, giải pháp bảo vệ cây trồng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc xử lý hạt giống lúa với nhiều thương hiệu khác nhau của các công ty thuốc BVTV. Nông dân bắt đầu làm quen với lợi ích của việc xử lý hạt giống lúa trong bảo vệ cây lúa trước sự tấn công của rầy nâu, bọ trỉ, nhện gié cũng như bệnh lúa von....

Mục: Tin Khuyến Nông | Xem: 1546 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

15/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004

Pháp lệnh quy định về giống cây trồng...

Mục: Niên Giám & Văn bản | Xem: 1300 | Ngày: 2015-01-25 | Nhận xét (0)

 Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web có giúp bạn ?
Tổng câu trả lời: 12738

  Đăng nhập

  Lịch

«  Tháng một 2015  »
Cn234567
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

  Liên kết

  • Cây giống
  •  Thống kê


    Đang Online 1
    Khách 1
    Người sử dụng 0