10:14 PM , 7

Trang nhất » Khoa Học Chuyên Ngành » 2012 » Tháng mười một » 23

Analysis of Genetic Diversity in Rainfed Rice Accessions by SSR Markers

4:23 PM, 2012-11-23
PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA
CANH TÁC NHỜNƯỚC TRỜI BẰNG CHỈTHỊSSR
Analysis of Genetic Diversity in Rainfed Rice Accessions by SSR Markers

VũThịThu Hiền, Phạm Văn Cường
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉemail tác giảliên lạc: vtthien@hua.edu.vn
Ngàygửi đăng: 03.01.2011 Ngày chấp nhận: 17.02.2012

TÓM TẮT
Mục đích của thí nghiệm nhằm phân tích đa dạng di truyền của 64 dòng/ giống lúa đang canh tác
trong điều kiện nhờnước trời thông qua sựcó mặt và mức độ đa hình của các chỉthịphân tửSSR.
Bằng việc sửdụng 34 chỉthịphân tửSSR, có 8 chỉthịkhông cho xuất hiện vạch ởtất cảcác dòng/
giống và 2 chỉthịxuất hiện vạch đơn hình. Hai mươi tưchỉthịcòn lại xuất hiện đa hình với tổng số90
allen chiếm tỷlệtrung bình 3,75 allen trên một locus. Kết quảphân tích đa dạng di truyền với hệsố
tương đồng là 0,65 đã phân chia nguồn vật liệu thành 7 nhóm chính. Sốlượng lớn các dòng/ giống
thuộc hai nhóm có hai giống đối chứng chịu hạn là CH5 và LC93-1. Kết quảnày bước đầu cho thấy
các dòng/ giống có khảnăng chịu hạn tươngtựnhưhai giống đối chứng thông qua biểu hiện ởcấp
độphân tửDNA. Thông tin các chỉthịSSR đa hình giữa các dòng/ giống rất có giá trịtrong chọn
giống lúa chịu hạn nhờchỉthịphân tử.
Từkhoá: Chỉthịphân tửSSR, đa dạng di truyền, lúa.

SUMMARY
The objective of this study was to analyze genetic diversity of 64 rainfed rice accessions by
detecting the presence and degree of polymorphisms of simple sequence repeat (SSR) markers.
Thirty-four SSR markers were used. There were eight SSR markers that do not show polymorphism
and two markers are monomorphic. A total of 90 alleles were detected at twenty-four SSR marker loci
with average 3.75 alleles per locus. With the genetic similarity coefficient of 0.65 the rice accessions
were grouped into 7 main clusters. Most of rice accessions were found in two groups toghether with
two controls CH5 and LC93-1. Information of SSR marker polymorphisms are useful for drought
tolerance breeding in rice.
Keywords: Genetic diversity, Rice, SSR markers.

Xem thêm...


Tổng số điểm của bài viết là: 0.0

Bài cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web có giúp bạn ?
Tổng câu trả lời: 12738

  Đăng nhập

  Lịch

«  Tháng mười một 2012  »
Cn234567
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

  Liên kết

  • Cây giống
  •  Thống kê


    Đang Online 1
    Khách 1
    Người sử dụng 0